Đội ngũ tinh nhuệ - Solar Thịnh Vượng
Đội ngũ tinh nhuệ – Solar Thịnh Vượng

SOLAR THỊNH VƯỢNG sẽ mở rộng cung cấp pin năng lượng mặt trời trên toàn miền nam trong 3 năm tới và tới 2025 SOLAR THỊNH VƯỢNG sẽ là một trong những công ty Top đầu trong thị trường điện năng lượng mặt trời