Nắm bắt cơ hội, các nhà xưởng nhanh chống lắp điện năng lượng mặt trời, và đó là một xu hướng.

Có một số doanh nghiêp hoạt động, trong đó có chi phí cho hóa đơn tiền điện chiếm đến 50% – 70% trong quá trình sản xuất.

Và khi cơ chế chính sách về việc phát triển điện năng lượng mặt trời tại Viêt Nam được thủ tướng phê duyệt (07-03-2017). Thì lúc này các doanh nghiệp trong nước nói chung và ngoài nước nói riêng, các nhà xưởng đã tận dụng lợi thế của mình là: có mái nhà xưởng rộng, hệ thống trạm biến áp đủ tải. vì vậy các doanh nghiệp tiến hành đầu tư hệ thống điện năng lương mặt trời cho nhà xưởng của mình.

Điện mặt trời áp mái tại củ chi

Ngoài vấn đề xây dựng hệ thống điện để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp còn tận dụng mặt bằng sẵn có để đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhà xưởng của mình, bán điện lại cho nhà nước, xem đây cũng là một kênh thu nhập thụ động. Được gọi là phương pháp đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả cho doanh nghiệp bằng hệ thống điện mặt trời cho nhà xưởng . Nhờ đó doanh nghiệp có thể tự chủ được nguồn điện ban ngày. Và có thêm thu nhập từ việc bán điện

Các tấm pin mặt trời sẽ hấp thu ánh sáng, bộ chuyển đổi (Inverter) chuyển quang năng thành điện năng, sau đó hòa vào lưới điện và chuyển đến các thiết tiêu thụ điện để sử dụng.